Houston, HACCP solves a problem!

Wist je dat HACCP zijn oorsprong heeft in de Amerikaanse ruimtevaart?

Het HACCP-systeem (afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points) is in de jaren '60 ontwikkeld om veilig voedsel te garanderen voor astronauten. De World Health Organisation (WHO) krijgt hier lucht van en stelt dat een dergelijke norm voor de gehele mensheid behoorlijk nuttig is. Ofwel: one small step for man, one giant leap for mankind. En zo wordt het systeem ook in andere sectoren ingevoerd en in de wetgeving van de EU vastgelegd.

 

De Nederlandse vertaling is gevarenanalyse en kritische beheerspunten.

 

De zeven basisprincipes van een HACCP-systeem zijn:
  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast – de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
  3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
  6. Pas verificatie toe – een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij – leg vast wat je hebt aangepast en hoe.

 

7 basisprincipes van het HACCP systeem | EETikon
Terug naar blog